W dniach 5-7 marca 2010 r.w Lidzbarku Warmińskim, już po raz trzeci, odbyły się Zimowe Manewry Młodzieżowych Grup Joannitów ( MGJ). Ćwiczenia zorganizował Oddział Miejscowy Stowarzyszenia JDP przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim. Celem tego przedsięwzięcia było praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród młodych wolontariuszy MGJ. Manewry podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszego dnia sprawdzono umiejętności grup ratowniczych podczas konkurencji nocnej - alarm ogłoszony dla wszystkich drużyn MGJ w następstwie katastrofy lotniczej na terenie lasu miejskiego. Zadaniem ćwiczących było odnalezienie wraku samolotu i przystąpienie do działań ratowniczych. Następnego dnia przeprowadzono konkurencje dzienne, polegające na biegu patrolowym, podczas którego drużyny udzielały pomocy w punktach kontrolnych. Młodzi ratownicy musieli stawić czoło między innymi działaniom na lodzie (ratowanie osoby tonącej), atak padaczki w sklepie spożywczym, złamanie kończyny na lodowisku miejskim i wiele innych. Zmagania zawodników oceniali sędziowie merytoryczni i punktowi, wśród których byli także strażacy z JRG Lidzbark Warm. W tym roku impreza przybrała charakter szczególny, bowiem pierwszy raz do udziału w manewrach zaproszone zostały wszystkie Młodzieżowe Grupy Joannitów z całej Polski.Wspólne ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia na ile ratownicy Młodzieżowych Grup Joannitów są przygotowani do wspólnych działań ratowniczych ze strażakami PSP. W podsumowaniu manewrów oraz wręczeniu pucharów i nagród najlepszym zespołom udział wzięli członkowie Zarządu Głównego JDP, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP - kpt. Marek Pasławski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Lidzbark Warm. - Wioletta Jaskólska. W tegorocznych manewrach uczestniczyło w sumie ponad 90 dziewcząt i chłopców, którym schronienie na czas ćwiczeń zapewnił Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K. Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim.( tekst kpt. Marek Pasławski; foto: Marcin Okorski - JDP).