W lutym 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie rozpoczął się kurs – szkolenie podstawowe - strażaków ratowników OSP. W szkoleniu uczestniczy 35 druhów - członków OSP z: OSP Płoskinia, OSP Dąbrowa, OSP Braniewo, OSP Gronowo, OSP Lelkowo, OSP Zagaje, OSP Głębock, OSP Jędrychowo, OSP Wielkie Wierzno, OSP Żelazna Góra. Średnia wieku kursantów, to 25 lat. Obserwując ich zaangażowanie oraz zainteresowanie pożarnictwem, można śmiało stwierdzić, że będzie to mocne zasilenie szeregów OSP. Zajęcia teoretyczne realizowane są w formie prezentacji multimedialnych oraz pokazów filmowych. Ratownicy odbywają także zajęcia praktyczne na terenie i obiektach KP PSP. Najbliższe zajęcia będą realizowane na poligonie - placu wewnętrznym jednej z braniewskich firm, na którym prowadzone będą ćwiczenia praktyczne z zakresu gaszenia pożarów pojazdów, substancji ropopochodnych, wykorzystania sprzętu hydraulicznego oraz mechanicznego. Zajęcia poligonowe to najlepszy sposób na „posmakowanie” tematyki pożarniczej. Do dyspozycji słuchaczy jest sprzęt i pojazdy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Braniewie oraz z jednostek OSP. Zajęcia szkoleniowe potrwają do kwietnia. To pierwszy z wielu kursów dla członków OSP z terenu powiatu braniewskiego zaplanowanych na najbliższe miesiące. /kpt. I. Ścibiorek/.