W związku z dłuższą i mroźniejszą niż w ostatnich latach zimą, w nowomiejskiej KP PSP kontynuowane jest szkolenie doskonalące strażaków-ratowników PSP w zakresie ratownictwa lodowego. Powiat nasz ma sporo zbiorników i cieków wodnych, a tegoroczna aura sprzyja spędzaniu czasu na wolnym powietrzu, miedzy innymi przez dzieci i młodzież szkolną oraz wędkarzy. Zdarza się, że niektórzy lekceważą podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem na lodzie. Dlatego strażacy całą zimę są gotowi do podejmowania działań ratowniczych na zamarzniętych akwenach.W dniu 3 marca, jedna ze zmian służbowych JRG PSP ćwiczyła na Jeziorze Skarlińskim procedury i sposoby prowadzenia działań ratowniczych w przypadku załamania się tafli wody. Pozorantem osoby, pod którą zarwał się lód, był jeden z ratowników PSP odpowiednio zabezpieczony i ubrany w tzw. ubranie niezatapialne, zapewniające mu dodatnią pływalność. Pozostali ratownicy ćwiczyli różne sposoby dotarcia do poszkodowanego oraz podjęcia go z wody. W trakcie ćwiczeń wykorzystywano deskę lodową, która specjalnie została skonstruowana do tego typu akcji oraz sprzęt przygodny, np. drabinę, linkę. Ratownicy PSP byli odpowiednio ubrani i zabezpieczeni oraz asekurowani z brzegu przez swoich kolegów. Podczas ćwiczeń przypomniano również o podejmowaniu kwalifikowanej pomocy medycznej poprzez zastosowanie właściwych dla tego typu zdarzeń procedur medycznych. Ćwiczenia będą kontynuowane przez pozostałe zmiany służbowe.(tekst: asp. sztab. Michał Błaszkowski, foto: archiwum KP PSP)