W dniach 24–26 lutego 2010 roku Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza PSP w Ełku przeprowadziła ćwiczenia na obiektach Centrum Studiów Bałtyckich. Ćwiczenia miały na celu zapoznanie strażaków i przygotowanie ich do ewentualnych działań ratowniczo–gaśniczych w dwóch obiektach. Dwa budynki byłej jednostki wojskowej, zostały zaadaptowane na budynki uczelniane. W trakcie lustracji obiektów nie stwierdzono naruszeń przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Stan ewakuacji, jak i urządzeń przeciwpożarowych, tj.: hydrantów wewnętrznych, gaśnic, przeciwpożarowych wyłączników prądu i oznakowania tych urządzeń, nie budził zastrzeżeń./tekst i foto: rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Ełku - asp. Jarosław Pieszko/.