W dniu 18 lutego w Gołdapi, odbyły się ćwiczenia Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej z udziałem śmigłowca MI-8 Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji, pod kryptonimem „GOŁDAP-ZIMA 2010”. Były to szóste tego rodzaju ćwiczenia organizowane przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gołdapi i Komendę Powiatową PSP w Gołdapi. W ćwiczeniach brały udział grupy wysokościowe z Warszawy, Olsztyna i Gołdapi oraz służby współdziałające z powiatu gołdapskiego: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna, Jednostka Wojskowa JW 4808, Wojskowa Straż Pożarna. Zaplanowane założenia zostały przeprowadzone na Jeziorze Gołdap i nowo budowanej obwodnicy prowadzącej do przejścia granicznego Gołdap-Gusiew. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności w zakresie zadań ratowniczo-ewakuacyjnych z pokładu śmigłowca, współdziałania Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP, zasad prowadzenia korespondencji radiowej ze śmigłowcem, łączności współdziałania, przekazywania informacji o istniejących zagrożeniach między PSP a innymi służbami i podmiotami ratowniczymi. /tekst: kpt. Grzegorz Jabłoński, zdjęcia: str. Łukasz Murawski/.