W dniu 19.02.2010 r., w pobliżu elektrowni wodnej w Braniewie, zostały przeprowadzone kolejne ćwiczenia o charakterze zgrywająco–epizodycznym, pod kryptonimem „Zator 2010”. W ćwiczeniach uczestniczyły sił i środków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, WSP, 9. Brygady Kawalerii Pancernej oraz Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. W założeniach do ćwiczeń uwzględniono zintensyfikowane, ciągłe opady śniegu i marznącego deszczu, powstanie zatoru lodowego (spiętrzenia lodu) w pobliżu tamy wodnej oraz możliwość uszkodzenia tamy i zalania (podtopienia) obszarów położonych w dolnej części miasta. Pierwszy etap ćwiczeń zakładał wysadzanie zatoru lodowego przez saperów z 9BKPanc. Dodatkowo, scenariusz ćwiczeń zawierał wydobycie jednego z żołnierzy z Rzeki Pasłęki, pod którym załamał się lód. Na miejsce zdarzenia zadysponowano ratowników PSP wyposażonych w sprzęt do ratownictwa wodnego, przy pomocy którego wydobyto poszkodowanego żołnierza z wody oraz udzielono mu pomocy medycznej. Drugi etap ćwiczeń zakładał praktyczny pokaz formowania tymczasowej osłony, z wykorzystaniem jednokomorowych zapór przeciwpowodziowych napełnianych wodą. Ćwiczenia te wzbudziły wiele emocji i zainteresowania zarówno wśród obecnych gości, jak i uczestników ćwiczeń. Niewątpliwie, podczas prowadzenia tego typu akcji niezbędne staje się wykorzystanie znacznych zasobów ludzkich i sprzętowych różnych podmiotów oraz współdziałanie na miejscu zdarzenia. Ćwiczenia obserwowali: Komendant Powiatowy PSP w Braniewie, Wicestarosta Braniewski, Wiceburmistrz Braniewa. Atrakcją był przyjazd na miejsce ćwiczeń pojazdu SCRt z KM PSP w Elblągu. Zaprezentowano wyposażenie specjalistyczne pojazdu oraz jego walory techniczne. Ratownicy sprawili także pneumatyczny namiot ratowniczy NPS 37, zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Braniewie. Łącznie, w ćwiczeniach uczestniczyło 8 zastępów /3 pojazdy gaśnicze, 5 pojazdów specjalnych/, łącznie 29 strażaków. /tekst i zdj.: kpt. Ireneusz Ścibiorek/.