W poniedziałek, 15 lutego zmiana służbowa nr III z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Braniewie przeprowadziła ćwiczenia na zamarzniętym odcinku Rzeki Pasłęki. Korzystając z panujących niskich temperatur, które spowodowały zamarznięcie rzeki Pasłęki /grubość lodu 25 cm/ ratownicy ćwiczyli techniki ratowania ludzi, pod którymi załamał się lód. Ćwiczenia miały na celu przećwiczenie możliwości ewakuacji poszkodowanego na brzeg przy zastosowaniu sprzętu specjalistycznego oraz podręcznego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodów JRG Braniewo. Zajęcia praktyczne zostały poprzedzone wstępem teoretycznym, który miał na celu przypomnienie takich zagadnień, jak: bezpieczeństwo ratowników, bezpieczeństwo poszkodowanego (hipotermia). Ratownicy omówili parametry sprzętu jakim dysponują oraz optymalne sposoby jego zastosowania. Dla potrzeb przeprowadzenia ćwiczeń, strażacy wycięli - przy wykorzystaniu mechanicznej piły do drewna - przerębel w lodzie. Podczas ćwiczeń docierali do poszkodowanego przy zastosowaniu sań lodowych oraz drabin nasadkowych. Ratownicy pracujący na lodzie byli w różny sposób asekurowani przez kolegów pozostających na brzegu. Wszystkie wypracowane wnioski, na bazie założeń praktycznych i teoretycznych, posłużą do utworzenia prostej procedury - szybkiego podejmowania poszkodowanych z lodu. Po zakończeniu ćwiczeń, wycięty przerębel został zabezpieczony. W najbliższy piątek /19.02.2010/ odbędą się ćwiczenia o charakterze zgrywająco–epizodycznym „ZATOR 2010”, związane z działaniami przeciwpowodziowymi. W ćwiczeniach, oprócz sił i środków KP PSP w Braniewie, uczestniczyć będzie 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie./kpt. I. Ścibiorek/.