Kolejnych 28 członków OSP z terenu powiatu kętrzyńskiego przeszło szkolenie wg znowelizowanego programu szkolenia. W dniach 25. 01. – 03. 02. 2010 r. odbył się kolejny kurs „Szkolenie strażaków ochotników OSP cz. II” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu. Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy. Na kurs zgłoszono 34 osoby. Szkolenie ukończyło 28 osób.Jego celem było uzupełnienie posiadanych umiejętności strażaków i przygotowanie ich do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo–gaśniczych. W czasie kursu, strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, pracą w aparatach ochrony dróg oddechowych, a także zagadnieniami BHP na miejscu akcji ratowniczej. Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 51 godzin lekcyjnych.W środę, 3 lutego br., odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności. Prymusem kursu został dh Marek Pepławski z OSP Wilkowo, tuż za nim uplasowała się dh Katarzyna Łuszczak z OSP Korsze.W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie, egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków ochotników do działań ratowniczych. Absolwenci kursu otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu w dniu 5 lutego 2010 r. Świadectwa wręczali: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie - mł. bryg. Tomasz Furgał oraz Dowódca JRG PSP Kętrzyn - st. kpt. Szymon Sapieha, który był jednocześnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnej. Kierownikiem kursu, dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację, był asp. Mariusz Czajkowski./oprac. st. kpt. Szymon Sapieha/.