Od 1 lutego 2010 r., w siedzibie KP PSP, rozpoczęło się szkolenie w zakresie ratownictwa na wodach. Po zajęciach teoretycznych, kursanci pod bacznym okiem strażaków z JRG, udali się na jeziorko miejskie przy ulicy Kętrzyńskiej w Bartoszycach, w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych organizacji akcji ratownictwa lodowego. W ćwiczeniach udział brali strażacy-ratownicy z jednostek OSP włączonych do ksrg z terenu powiatu oraz strażacy z bartoszyckiej Wojskowej Straży Pożarnej. Celem ćwiczeń było doskonalenie technik ratowania osób z wody, pod którymi pękł lód. Kursanci, przy użyciu sań lodowych, linek ratowniczych, węży tłocznych wypełnionych powietrzem, noszy, rzutek oraz drabin, przećwiczyli różne techniki podejmowania poszkodowanych z wody. Ponadto, omówiono i przećwiczono metody udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w przypadku wychłodzenia i wyziębienia organizmu. Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne przeprowadzili: st. kpt. Andrzej Harhaj – dowódca JRG oraz kpt. Bogusław Krajewski – zastępca dowódcy JRG. /Foto i tekst: asp. sztab. Stanisław Dąbkowski - sekcja operacyjna /.