Korzystając z rozpoczętych ferii zimowych, ratownicy KP PSP w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Moniuszki. Założeniem do ćwiczeń był pożar w części piwnicznej obiektu szkoły, w której znajduje się szatnia. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy ratowniczo–gaśnicze z JRG Braniewo. Zadaniem ratowników było wprowadzenie prądu gaśniczego wody, wykorzystanie i praca ratowników w sprzęcie ODO, dotarcie do źródła ognia, przeszukanie pomieszczeń, dotarcie do osoby poszkodowanej oraz udzielenie pomocy medycznej. Dzięki przychylności dyrekcji szkoły, w ćwiczeniach wykorzystano środki pozoracji w postaci wytwornicy dymu parafinowego, co wymagało wykorzystania sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz utrudniło prowadzenie działań. Dym skutecznie wypełnił pomieszczenia szatni oraz wejście do obiektu. W ćwiczeniach uczestniczyli ratownicy pierwszej zmiany służbowej. To pierwsze z wielu zaplanowanych ćwiczeń w roku 2010 dla ratowników PSP. W najbliższym okresie odbędą się ćwiczenia na Zalewie Wiślanym pod kryptonimem „KRA 2010”, organizowane wspólnie przez KP PSP w Braniewie oraz Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku. /tekst: kpt. I. Ścibiorek/.