W piątek, 22 stycznia 2010 r. w Węgorzewie, przy bulwarze Loir-et-Cher w pobliżu Kanału Węgorzewskiego, zebrała się młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta. Przyczyną tego zgromadzenia były coroczne pokazy ratownictwa na lodzie z udziałem strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie. Celem pokazu było przedstawienie podstawowych technik poruszania się po lodzie oraz zapoznanie ze sposobami ratowania ludzi, pod którymi załamał się lód. Ratownicy demonstrowali sposoby asekuracji i podejmowania osób z przerębli przy użyciu: sań lodowych, specjalnej rzutki ratowniczej oraz kolców. W pokazach przedstawiono różne metody ratownicze oraz możliwości wykorzystania przedmiotów, które mogą służyć ratowaniu ludzi w chwili zagrożenia. Osobę "uwięzioną" w przerębli ratowano między innymi za pomocą: gałęzi, kurtki, sanek, drabiny i koła ratunkowego. Omówiono również zasady udzielania pierwszej pomocy wyziębionym osobom wydobytym z lodowatej wody. W ćwiczeniach uczestniczyli również: pogotowie ratunkowe oraz Wojskowa Straż Pożarna. Pokaz był skierowany głównie do młodzieży szkolnej. Strażacy apelują o rozwagę przy wchodzeniu na zamarznięte akweny i zalecają uprawianie sportów zimowych w wyznaczonych miejscach, między innymi na lodowisku przygotowanym przez naszych strażaków i węgorzewski OSiR. Mimo siarczystego mrozu wielu mieszkańców naszego miasta z podziwem obserwowało poczynania ratowników. (tekst i zdjęcia - mł. kpt. Witold Jusis).