Zakończenie pierwszej części rozbudowy JRG w Ełku. Z końcem roku zakończył się pierwszy proces inwestycji polegającej na rozbudowie budynku JRG w Ełku przy ulicy Suwalskiej. Potrzeba powiększenia powierzchni wynika z budowy w Ełku Centrum Powiadamiania Ratunkowego o zasięgu ponadpowiatowym. CPR swoim zasięgiem obejmie powiaty subregionu EGO (Ełk, Gołdap,Olecko). W tym roku zrealizowany został pierwszy etap prac.