W dniu 19 grudnia 2009 r. odbyło się przekazanie nowego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie, gm. Kętrzyn W dniu 19 grudnia 2009 r. odbyło się przekazanie nowego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: - Grzegorz Kniefel Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie, który reprezentował również Marszałka Woj. Warmińsko – Mazurskiego; - Wicestarosta Kętrzyński – Witold Sańko; - Sekretarz Gminy Kętrzyn – Marek Olszewski; - Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn – Andrzej Sienkiewicz; - Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie – mł. bryg. Zbigniew Borys; - samorządowcy powiatu; - strażacy OSP Wilkowo i OSP Karolewo; - mieszkańcy Wilkowa i okolic; - sympatycy i przyjaciele naszej strażackiej formacji. Oficjalną uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Kętrzyn, który po przywitaniu przybyłych gości omówił jak wyglądał od strony formalnej cały proces związany z zakupem nowego pojazdu. Następnie podpisano akt przekazania strażackiego samochodu – dokonali tego Wójt Gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik i Prezes OSP Wilkowo Marek Lemieszek. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie symbolicznych pamiątek osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, że od dziś strażacy ochotnicy mogą jeździć do działań ratowniczo – gaśniczych nowym pojazdem, w tym największe podziękowania należą się Marszałkowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Następnie na placu przed Szkołą Podstawową w Wilkowie odbył się apel, podczas którego proboszcz wilkowskiej parafii ks. Janusz Rybczyński poświęcił strażackie cacko, a Naczelnik OSP Przemysław Małysz mógł zaprezentować walory techniczne pojazdu ku uciesze mieszkańców Wilkowa. Nowoczesny samochód pożarniczy OSP Wilkowo to fabrycznie nowy wóz na podwoziu Mercedes Atego z napędem 4X4, uterenowiony, z silnikiem wysokoprężnym 286 KM, systemem ABS, ze zbiornikiem wodnym 2500 litrów i zbiornikiem na środek pianotwórczy, kabiną wyposażoną w klimatyzację i specjalne uchwyty na aparaty oddechowe. Samochodem do akcji ratowniczo – gaśniczych może być przewożonych łącznie 6 strażaków. Dodatkowo na wyposażeniu pojazdu znajdują się m.in: - autopompa o wydajności 3000 l/min; - linia wysokociśnieniowa tzw. szybkiego natarcia o dł. 60 m na specjalnym zwijadle; - agregat prądotwórczy Honda 2, 6 kVA; - hydrauliczny zestaw do ratownictwa technicznego tzw. urządzenie kombi - nożyco – rozpieracz o sile rozpierania 25 kN i sile ciągnięcia 60 kN z agregatem i przewodami zakończonymi szybkozłączami; - działko wodno – pianowe o wydajności 1600 dm 3/min, którego można podawać wodę na odległość ok. 50 m, a pianę na odległość ok. 45 m.; - specjalne zraszacze do podawania wody w czasie jazdy; - radiotelefon samochodowy dostosowany do użytkowania w sieci łączności MSWiA; - deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy i pasami stabilizującymi; - torba medyczna PSP R1 wyposażona w odpowiedni sprzęt i środki do prowadzenia działań medycznych przez strażaków ochotników; - wentylator oddymiający o wydajności 22. 000 m3/h; - wyciągarka samochodowa elektryczna o sile wyciągu min. 7 ton; - reflektor pogorzeliskowy; - wysuwany maszt oświetleniowy 4,5 m z najaśnicami o mocy 2000 W; - specjalne szuflady, wysuwane tace i skrytki i półki na sprzęt rat.- gaśniczy; Strażacy realizują szereg zadań ratowniczych, ale, aby prawidłowo i skutecznie nieść pomoc i ratunek musimy posiadać odpowiedni sprzęt, a ten z kolei musi charakteryzować się wysokim standardem i niezawodnością, musi spełniać odpowiednie wymogi i liczne atesty dopuszczające do użytkowania w ochronie ppoż. Te zaostrzone wymogi oraz zalecenia są jak najbardziej słuszne i zrozumiałe, chodzi przecież o bezpieczeństwo ratowanych oraz strażaków – ratowników, którzy niosąc pomoc poszkodowanym, ratując innych sami również muszą być odpowiednio zabezpieczeni. Bezpieczeństwo kosztuje, strażacki sprzęt również. Nowy pojazd strażaków z Wilkowa kosztował ponad 622 740 zł, przy czym ok. 80 % kosztów została sfinansowana z projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik oraz Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie mł. bryg. Zbigniew Borys jeszcze raz wyrazili szczere podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania sprzętu, podkreślając jednocześnie fakt zrozumienia przez nich istoty funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Nowoczesny wóz bojowy zastąpił wysłużonego 32 – letniego poczciwego Stara 244, którym strażacy ochotnicy z Wilkowa jeździli do akcji ratowniczo – gaśniczych od lat osiemdziesiątych.