W dniu 20 grudnia 2009r. po 5 tygodniach intensywnej, nauki zakończyło się jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, w którym uczestniczyli druhowie OSP z terenu gmin Dywity, Jeziorany, Barczewo i Dobre Miasto. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło 29 strażaków. Szkolenie zrealizowano na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Olsztynie. Wszystkim, którzy zaliczyli egzamin końcowy gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji czynności ratowniczo – gaśniczych. Ukończenie szkolenia jest elementem warunkującym uczestnictwo w działaniach ratowniczych strażaka ratownika OSP. W bieżącym roku to już czwarte szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP zorganizowane przez Komendę Miejską PSP w Olsztynie. W ramach tego typu kształcenia w bieżącym roku przeszkolono 112 strażaków. Cyfra wskazująca na kolejne liczby europejskiego, ratowniczego numeru alarmowego daje nadzieję, że absolwenci zorganizowanych szkoleń to dobry, perspektywiczny, narybek potencjału ratowniczego powiatu olsztyńskiego