W dniach 4-5 i 11-12 grudnia 2009 r. odbył się kurs „Szkolenie uzupełniające strażaków ochotników OSP cz. II” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego. W dniach 4-5 i 11-12 grudnia 2009 r. odbył się kurs „Szkolenie uzupełniające strażaków ochotników OSP cz. II” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego. Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej Komendy. Na kurs zgłoszono 36 osób. Szkolenie ukończyło 30 osób.Celem szkolenia było uzupełnienie posiadanych umiejętności strażaków i przygotowanie ich do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo – gaśniczych. W czasie kursu strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, pracą w aparatach ochrony dróg oddechowych, a także zagadnieniami BHP na miejscu akcji ratowniczej. Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 32 godziny lekcyjne.W piątek 12 grudnia br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności. W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie mł. bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków ochotników do działań ratowniczych. Absolwenci kursu otrzymali zaświadczenia o jego pozytywnym ukończeniu w dniu 18 grudnia 2009 r. Świadectwa wręczali: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie mł. bryg. Tomasz Furgał oraz Dowódca JRG PSP Kętrzyn st. kpt. Szymon Sapieha, który był jednocześnie Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej. Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był asp. Mariusz Czajkowski.