Drukuj

8 marca 2018r. odbyły się ćwiczenia doskonalące z zakresu prowadzenia działań ratowniczych na obszarach wodnych pokrytych lodem. Ćwiczenia odbyły się na terenie przystani kajakowej Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji położonego przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

W ćwiczeniach udział brali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Mieście Lubawskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie. Zajęcia miały na celu doskonalenie technik ratowniczych umożliwiających ewakuację z wody na brzeg osób, które znalazły się w wodzie wskutek załamania się pokrywy lodowej. Strażacy posługiwali się sprzętem ratowniczym znajdującym się na wyposażeniu jednostki, czyli min. pneumatycznymi saniami lodowymi oraz deską lodową.a terenie przystani został ustawiony namiot pneumatyczny, w którym osoby ewakuowane z zimnej wody mogły schronić się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” ćwiczenia obserwowało blisko 300 uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta. Młodzi obserwatorzy zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych w warunkach zimowych.