W dniu 15 grudnia 2009 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie władz PKN ORLEN i Fundacji ORLEN DAR SERCA z przedstawicielami zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. Co roku Koncern jako firma odpowiedzialna społecznie, wspiera różne przedsięwzięcia i inicjatywy mające na celu ratowanie życia i zapewnienie bezpieczeństwa. Zgodnie z polityką dobroczynności beneficjentami tej pomocy są m.in. jednostki działające w ramach szeroko rozumianego systemu ratownictwa zwalczającego skutki klęsk żywiołowych, pożary i inne zagrożenia. W trakcie spotkania nastąpiło uroczyste przekazanie dla przedstawicieli reprezentujących kilkanaście jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce aktów darowizn finansowych. Na liście obdarowanych w 2009 roku znalazła się Komenda Miejska PSP w Olsztynie. Środki finansowe otrzymane w ramach dotacji pozwolą na zakup sprzętu specjalistycznego dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w powiecie olsztyńskim. W uroczystości udział wzięli : - Senator Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniew MERES - Podsekretarz Stanu w MSWiA Zbigniew SOSNOWSKI - Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław LEŚNIAKIEWICZ - Rektor Komendant SGSP nadbryg. Ryszard DĄBROWA - Członek Zarządu PKN ORLEN Marek SERAFIN Darowiznę odebrał bryg. Sławomir Kurto Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie. http://www.darserca.pl/ - link do strony fundacji