Drukuj

W dniu 29 grudnia 2017 roku członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Gołdap” przeprowadzili ćwiczenia doskonalące na mostach kolejowych w pobliżu miejscowości Botkuny.  Celem ćwiczeń było  doskonalenie umiejętności w zakresie ewakuacji poszkodowanego, który zawisł na linie, sposoby ewakuacji poszkodowanych z drzewa oraz budowa układów wyciągowych.

Mosty kolejowe w miejscowości Botkuny zlokalizowane są na dawnym szlaku kolejowym łączącym wsie Botkuny oraz Żytkiejmy do granicy państwa. Do dziś na tym historycznym trakcie zlokalizowanych jest wiele obiektów i budowli inżynieryjnych z początku XX wieku. Mosty kolejowe w Botkunach są miniaturą mostów w Stańczykach, mają około 15 metrów wysokości i około 50 metrów długości, łączą brzegi rzeki Jarki. Stanowią atrakcję turystyczną na szlaku rowerowym Green Velo. Dostęp do nich jest nieograniczony, co czyni je również miejscem do uprawiania różnego rodzaju sportów ekstremalnych.  

/Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Kamil Pawlukanis/