W dniu 15.12.2009r na obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Braniewie przy ulicy Kościuszki 103 przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno - bojowe związane z powstaniem pożaru poddasza budynku. Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru w części drewnianego poddasza w wyniku nieprawidłowo prowadzonych prac remontowych. Silne zadymienie w części poddasza oraz na kondygnacji III dostrzegł jeden z pracowników, który poinformował służbę dyżurną. Ogłoszony został alarm dla personelu komendy oraz osób przebywających w obiekcie. W wyniku pożaru dwie osoby zostały ranne. Zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków – ratowników było dotarcie do źródła ognia, zlokalizowanie pożaru, odnalezienie osób poszkodowanych, które po zabezpieczeniu medycznym zostały przekazane dla zespołu Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy w działaniach wykorzystali również podnośnik hydrauliczny SHD25. Dodatkowo aby wprowadzić prąd gaśniczy do jednego z pomieszczeń na poddaszu strażacy musieli wyciąć kraty w oknie z wykorzystaniem pilarki do stali i betonu. Na czas ćwiczeń odcinek drogi wojewódzkiej nr 507 /ul. Kościuszki/ został zamknięty dla uczestników ruchu drogowego – zorganizowano objazd. Funkcjonariusze Policji przećwiczyli przekazywanie informacji o zdarzeniu, wewnętrzny plan postępowania na wypadek powstania pożaru, ewakuacje personelu oraz osób zatrzymanych z obiektu dodatkowo ewakuacje dokumentów z archiwum. Dodatkowo ratownicy ćwiczyli usuwanie krat z okien obiektu z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego oraz wydobycie osób poszkodowanych. To kolejne ćwiczenia przeprowadzone przez podmioty ratownicze na terenie miasta Braniewa. W ćwiczeniach uczestniczyło pięć zastępów ratowniczo – gaśniczych, Pogotowie Ratunkowe oraz funkcjonariusze Policji.