W grudniu odbył się kolejny kurs dowódców OSP zorganizowany przez Komendę Powiatową PSP w Nidzicy. Szkolenie przeprowadzono z myślą o przygotowaniu strażaków-ratowników OSP powiatu nidzickiego do pełnienia funkcji dowódców kierujących działaniami ratowniczymi.

Szkolenie przeprowadzono w oparciu o zakres tematyczny "Zasad organizacji szkoleń członków OSP biorących udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych z 17 listopada 2015 r." (Program szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP). Kurs i egzamin przeprowadzili funkcjonariusze z nidzickiej komendy powiatowej.

W czasie szkolenia druhowie zapoznali się z zasadami organizacji działań ratowniczych, organizacją łączności dowodzenia i współdziałania oraz zasadami współpracy z mediami.
Omówiono również wybrane akcie ratowniczo-gaśnicze, procesy podejmowania decyzji, prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym oraz elementy musztry.

Zajęcia odbyły się w weekendy od 2-17 grudnia 2017r. Zrealizowano 36 jednostek lekcyjnych.

Głównym celem kursów ustawicznie organizowanych na rzecz OSP jest uzyskanie wysokiego poziomu wyszkolenia druhów z Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz zapewnienie gotowości jednostek do podejmowania działań ratowniczych. Wyszkolenie dowódcy OSP wymaga jednak czasu.

Kandydat na dowódcę OSP musi spełnić wymagania wynikające z obowiązującego systemu szkolenia OSP.  Strażak, który zostanie dowódcą musi przejść wcześniej określoną, etapową ścieżkę edukacyjną.   Warunkiem przyjęcia na szkolenie dowódców jest określony wiek (18-65 lat), posiadanie przeszkolenia podstawowego uzyskanego na kursie dla strażaków ratowników biorących udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych oraz skierowanie na szkolenie. Na kurs nie trafiają jednak wszyscy druhowie. Udział w kursie dowódców warunkuje minimum 3-letni okres stażu od przeszkolenia strażaków-ratowników oraz predyspozycje, dzięki czemu na szkolenia kierowani są druhowie posiadających doświadczenie w akcjach ratowniczych.

Egzamin, który  odbył się w dniu 17.12.2017 r. zdało 10 druhów.
OSP gm. Janowo: 1-Jagarzewo
OSP gm. Nidzica: 1- Łyna, 1-Bolejny, 1-Napiwoda
OSP gm. Janowiec Kościelny: 1-Szczepkowo Borowe, 1 - Nowa Wieś Wielka
OSP gm. Kozłowo: 2-Kozłowo, 2-Szkotowo,

Informacja: Oficer prasowy KP PSP w Nidzicy - asp.sztab.Andrzej Osowski