Komenda Powiatowa PSP w Szczytnie zrealizowała w dwóch cyklach szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Pierwsze szkolenie dedykowane było dla strażaków z gminy Dźwierzuty. W dniu 16.09.2017 r. komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem bryg. K. Kosiewskiego przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny. Z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło 12 strażaków OSP. Egzamin drugiego szkolenia dedykowanego dla strażaków z gminy Szczytno odbył się w dniu 07.10.2017 r.  Komisja egzaminacyjna po wnikliwej analizie części teoretycznej jak i praktycznej uznała, że szkolenie ukończyło 16 osób.

bryg. Grzegorz Rybaczyk

            Powyższe szkolenie przegotowuje ratowników przede wszystkim do działań realizowanych w trakcie wypadków komunikacyjnych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w rzeczywistych sytuacjach jak najrzadziej.