Organizacja oraz prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego to główny temat wspólnych ćwiczeń ochotników z miasta i gminy Orneta oraz Lubomino powiat lidzbarski. W ćwiczeniach, które 11 grudnia b.r. przeprowadził Wydział Planowania Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim udział wzięło 6 zastępów z terenu miasta i gminy Orneta oraz 2 zastępy z gm. Lubomino. Wspólne ćwiczenia przeprowadzone na obiektach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego ( obiekty byłej Jednostki Wojskowej w Ornecie) były ostatnim w bieżącym roku sprawdzianem dla druhów z tych gmin. Pracownicy lidzbarskiej komendy, którzy wcielili się w rolę rozjemców bacznie obserwowali poczynania ochotników, którzy uwijali się by w pełni zrealizować założenia przygotowane przez organizatorów ćwiczeń. Doskonalenie współdziałania zastępów ratowniczo – gaśniczych oraz sprawna ewakuacja to główne cele i założenia do ćwiczeń. Podczas ćwiczeń druhowie potwierdzili dobre przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Jednostka z OSP w Ornecie to jednostka typu S-4 posiadająca na swoim wyposażeniu 2 samochody gaśnicze, lekki samochód ratownictwa technicznego ( SLRt) oraz samochód specjalny SD – 30. W rzeczywistości ze względu na znaczną odległość od siedziby najbliższej JRG druhowie bardzo często prowadzą działania ratowniczo – gaśnicze samodzielnie bez wsparcia strażaków PSP. Dlatego tym bardziej zasadne wydaje się prowadzenie ćwiczeń z udziałem zastępów z gminy Orneta, a także sąsiednią gm. Lubomino. Założenia do ćwiczeń obejmowały między innymi prowadzenie działań gaśniczych na wysokości z autodrabiny SD – 30, uwalnianie poszkodowanych przy użyciu sprzętu hydraulicznego oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy uczestnicy zapoznani zostali ze specyfiką zabudowy obiektu oraz utrudnieniami z jakimi strażacy mogą się spotkać podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w tym obiekcie.