5 września około o godz.13.30 lidzbarscy strażacy w porozumieniu z zarządem ciepłowni Veolia Północ oddział w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego.

Ćwiczenia odbyły się na placu przed głównym budynkiem ciepłowni przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim. W tym miejscu według scenariusza doszło do wypadku z udziałem pojazdu osobowego, który uderzył w betonowy słup i w następstwie tego zapalił się. Pojazdem podróżowała jedna osoba, została zakleszczona w pojeździe. Do zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy z lidzbarskiej jednostki ratowniczo – gaśniczej. Strażacy na miejscu zdarzenia zabezpieczyli teren akcji, podano prąd piany na płonący pojazd( w tym przypadku wannę wody z mieszanką cieczy ropopochodnych przygotowanych przez organizatora), pożar ugaszono. Następnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osoby poszkodowanej i przeprowadzono ewakuację z użyciem noszy typu deska na zewnątrz pojazdu. Poszkodowanemu  udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano  zespołowi ratownictwa medycznego. Pokaz ratownictwa technicznego poprzedziło szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego prowadzone w specjalnie w tym celu ustawionym namiocie. Strażacy na specjalistycznym fantomie prowadzili resuscytację krążeniowo – oddechową, także z użyciem ćwiczebnego defibrylatora.   

tekst: kpt. Tomasz Gowkielewicz,   zdjęcia: bryg. Rafał Szymukowicz