W dniu 5 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Działdowie zakończyło się, zorganizowane dla członków OSP z terenu powiatu działdowskiego, szkolenie kursowe z zakresu ratownictwa technicznego. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 19 członków OSP z jednostek OSP z terenu gminy Rybno, Iłowo i Płośnica. W szkoleniu brali udział członkowie OSP którzy ukończyli wcześniej już inne kursy, tj. część drugą szkolenia strażaków ratowników, kurs naczelników, dowódców lub operatorów sprzętu OSP. Kurs pozwolił im nabyć nowe umiejętności oraz utrwalić zdobyte już wcześniej. Podczas kilkudniowego szkolenia strażacy zdobywali wiedzę teoretyczną dotycząca między innymi sprzętu ratowniczego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, samochodów gaśniczych i ratowniczych oraz organizacji i taktyki akcji ratowniczych. Podczas szkolenia strażacy zdobywali również umiejętności praktyczne, ćwiczyli między innymi na złomowisku, gdzie mieli możliwość ćwiczenia różnorodnych technik rozcinania konstrukcji pojazdów i ewakuacji z nich poszkodowanych. Szkolenie zakończyło się egzaminem z wiedzy teoretycznej oraz sprawdzianem praktycznych umiejętności, który dla wszystkich zakończył się pomyślnie.