W środę, 28 czerwca odbyło się wręczenie świadectw ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Przez ponad miesiąc kandydaci na strażaków, którzy skierowani zostali przez jednostki OSP uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych realizowanych na terenie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Szkolenie oparte na nowych wytycznych programowych ukończyło 14 osób. Wśród uczestników szkolenia znaleźli się przedstawiciele jednostek OSP z: Pieniężna, Gładysz, Długoboru, Płoskini, Kierpajn Wielkich. Większość zajęć realizowano w formie ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem sprzętu, pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami i technikami używania sprzętu pożarniczego, zasadami bhp oraz praktycznymi zmaganiami ratowniczymi. Dodatkowo w siedzibie komendy miejskiej PSP w Elblągu kursanci uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się w komorze dymowej. Przed przejściem komory dymowej przyszli strażacy realizowali próbę wydolności organizmu w sali ćwiczeń.  Zdobyte uprawnienia pozwalają dla młodych adeptów sztuki pożarniczej na udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie