W dniu 29 listopada 2009 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej sprawdziła wiedzę strażaków OSP, którzy uczestniczyli w szkoleniu podstawowym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w okresie od 24 października do 29 listopada 2009 r. przeszkoliła w zakresie podstawowym 23 czynnych strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nidzickiego. Zorganizowany kurs miał na celu przygotowanie do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych młodych strażaków wstępujących w szeregi OSP oraz podniesienie wyszkolenia czynnych strażaków nie posiadających odpowiedniego przeszkolenia. W dniu 29.11.2009 komisja egzaminacyjna poddała ocenie wiedzę nabytą przez strażaków podczas kursu. Sprawdzian teoretyczny i praktyczny zdało 23 z 27 zgłoszonych do udziału w szkoleniu strażaków. Wcześniej w dniach 21-22 marca i 28-29 marca 2009 r. w Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy szkoliła strażaków OSP w zakresie ratownictwa technicznego. Kurs specjalistyczny ratownictwa technicznego miał na celu przygotowanie strażaków ratowników OSP do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.W szkoleniu wzięło udział 26 strażaków OSP z gminy Nidzica i Kozłowo.