W środę, 24 maja na terenie braniewskiego terminala przeładunkowego gazu płynnego „Glob – Terminal” odbyły się  ćwiczenia zorganizowane przez KW PSP w Olsztynie pod kryptonimem „GLOB 2017”.

W środę, 24 maja na terenie braniewskiego terminala przeładunkowego gazu płynnego „Glob – Terminal” odbyły się  ćwiczenia zorganizowane przez KW PSP w Olsztynie pod kryptonimem „GLOB 2017”. Terminal przeładunkowy stanowi zakład dużego ryzyka, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przeprowadzać co trzy lata ćwiczenia taktyczno – bojowe. W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie służby ratownicze znajdujące się na terenie miasta Braniewa. Główne zadania realizowali strażacy z KP PSP w Braniewie, którzy byli wspierani przez strażaków WSP i OSP. Na miejscu zdarzenia pojawiła się również Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego działająca przy Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu. Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek gazu a następnie pożar na froncie rozładunku cystern szerokotorowych. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej działania związane z ograniczeniem emisji gazu podjęte zostały przez pracowników, którzy nakazali ewakuację dla personelu terminala. Część wagonów znajdująca się w pobliżu cysterny, z której wydobywał się gaz została odciągnięta.

Strażacy oprócz ograniczenia pozorowanego wycieku niebezpiecznego medium, musieli dotrzeć do osób poszkodowanych znajdujących się w zasięgu działania substancji niebezpiecznej, ograniczyć rozprzestrzenianie się gazu oraz określić skalę zagrożenia. Dla osób poszkodowanych, które były ewakuowane do strefy bezpiecznej strażacy udzielili pomocy medycznej. Powstały pożar cysterny kolejowej wymagał od ćwiczących strażaków zbudowania skutecznego zaopatrzenia wodnego z pobliskiej rzeki Pasłęki oraz wykorzystanie miejskiej sieci wodociągowej. Po ugaszeniu pożaru do działań przystąpiła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, której zadaniem było zabezpieczenie zaworów z których doszło do wycieku gazu. Zasadniczym celem ćwiczeń było sprawdzenie Wewnętrznego i Zewnętrznego Planu Ratowniczego opracowanego dla zakładu dużego ryzyka, który został poddany aktualizacji.

Podczas ćwiczeń prowadzono działania polegające na:

 • zapewnieniu odpowiedniego zaopatrzenia wodnego z sieci hydrantowej i rzeki Pasłęki,
 • prowadzeniu działań w obronie i w natarciu,
 • informowaniu i ewakuacji mieszkańców i użytkowników obiektów sąsiednich,
 • organizacji sztabu na poziomie taktycznym,            
 • przyjmowaniu kolejnych sił i środków,
 • przerwaniu przeładunku w sąsiednich wagonach oraz ich przemieszczenia,
 • przygotowaniach do ugaszenia pożaru i próbie zamknięcia zaworów lub uszczelnienia,
 • uszczelnieniu zaworów przy armaturze cysterny kolejowej,
 • organizowaniu objazdów,
 • współdziałania kierownictwa zakładu ze służbami ratowniczymi,
 • uruchomieniu dodatkowych zasobów ratowniczych w tym strażaków KP PSP.

Punkt przeładunku gazu płynnego „GLOB TERMINAL” stanowi jeden z dwóch zakładów dużego ryzyka znajdujący się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W ćwiczeniach uczestniczyła większość strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej, strażacy-ochotnicy z jednostek OSP: Braniewo, Frombork, Wielkie Wierzno, Lipowina, Płoskinia, Żelazna Góra, Gronowo, Jędrychowo, zespół ratownictwa medycznego, funkcjonariusze KPP w Braniewie, przedstawiciele Straży Granicznej w Braniewie.

 Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie