19 maja w obiekcie Sądu Rejonowego w Braniewie przeprowadzone zostały ćwiczenia przeciwpożarowe połączone z ewakuacją pracowników i osób przebywających w obiekcie.

Około godz. 11:00 posterunek ochrony odczytał zainicjowany alarm przez funkcjonujący system sygnalizacji pożarowej na centralce pożarowej. Pracownicy ochrony potwierdzili alarm I – stopnia a następnie po dotarciu w pobliże pomieszczenia gdzie miał miejsce pożar uruchomiony został poprzez przycisk ROP alarm II – stopnia. Sygnał przekazany został  do stanowiska monitoringu pożarowego a następnie do Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.  Pozorowany pożar powstał na kondygnacji I w pobliżu pomieszczenia archiwum. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej rozpoczęto ewakuację osób przebywających w obiekcie Sądu Rejonowego. Zadaniem strażaków było dotarcie do źródła ognia, przeszukanie pomieszczeń silnie zadymionych, dotarcie do osób poszkodowanych oraz ewakuacja ich na zewnątrz budynku, udzielenie pierwszej pomocy. Dodatkowo podczas ćwiczeń sprawdzono możliwości wykorzystania podnośnika hydraulicznego i autodrabiny oraz skuteczność zaopatrzenia wodnego z pobliskiej sieci hydrantowej. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażacy-ochotnicy z OSP Braniewo oraz OSP Lipowina. Teren wokół obiektu zabezpieczali funkcjonariusze WRD KPP w Braniewie. Po ćwiczeniach strażacy zapoznali się z rozmieszczeniem ciągów ewakuacyjnych i pomieszczeń w budynku sądu w ramach rozpoznania operacyjnego. To kolejne ćwiczenia na obiekcie zewnętrznym, które zrealizowano dla strażaków w formie praktycznego doskonalenia zawodowego.

 

Opracował – foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie