W dniu 20.11.2009 r. jednostka JRG Mrągowo oraz jednostki OSP - Piecki , Stare Kiełbonki, Nawiady i Krutyń, , w ramach ćwiczeń brały udział w akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie obszaru leśnego Nadleśnictwa Mrągowo. Celem koncentracji było doskonalenie zasad współdziałania jednostek OSP z terenu gm. Piecki podczas działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach leśnych; zapoznanie strażaków ochotników biorących udział w ćwiczeniach z zasadami udzielania I pomocy przy użyciu zestawu PSP R1; zasady prawidłowego prowadzenia korespondencji radiowej oraz zapoznanie z zagrożeniami pożarowymi mogącymi wystąpić na terenie leśnym. Scenariusz ćwiczeń przewidywał: Na terenie zrębu kompleksu leśnego Leśnictwa Kromnice o pow. kilku tyś. ha. w skutek celowego działania dochodzi do rozniecenia kilku ognisk pożaru. Pozostawione po wycięciu suche gałęzie powodują szybkie rozprzestrzenianie się ognia. W krótkim czasie pożar obejmuje całą pow. zrębu ( pow. ok. 2 ha.) i zagraża okolicznym drzewostanom. Podczas działań ratowniczo- gaśniczych na skutek wybuchu niewypałów z czasów II wojny światowej znajdujących się na obszarze leśnym, rannych zostaje trzech strażaków ochotników. Jednostki OSP gminy Piecki wraz z JRG Mrągowo podejmują stosowne działania. Założone cele działań zostały osiągnięte.