27 listopada 2009 r. pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim sprawdzili umiejętności druhów Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Kiwity. Dwa zastępy " ochotników" z OSP Kiwity i jeden z OSP Żegoty zadysponowano do pozorowanych działań ratowniczo - gaśniczych na obiekcie zespołu klasztornego Ojców Marianów w miejscowości Stoczek Klasztorny gm. Kiwity. Ćwiczenia miały głównie na celu sprawdzenie umiejętności druhów w zakresie prowadzenia działań gaśniczych połączonych z ewakuacją oraz udzielaniem pomocy medycznej poszkodowanym. Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy uczestnicy zapoznani zostali ze specyfiką zabudowy XVII wiecznego obiektu, omówiono także utrudnienia z jakimi w przypadku właściwych działań ratowniczo - gaśniczych mogliby się zetknąć druhowie. Ćwiczenia były także doskonałą okazją by sprawdzić walory techniczne pojazdów GBAM 2,5/24, które w ostatnich miesiącach pozyskały jednostki w Kiwitach i Żegotach. Komendant Gminny, który bacznie przyglądał się zmaganiom ochotników z gm. Kiwity nie krył zadowolenia z poczynionych zakupów.