W środę, 15 marca około godz. 11:00 braniewscy straży zmagali się z pożarem na terenie jednostki wojskowej nr 2031 położonej w miejscowości Chruściel gmina Płoskinia.

Pożar powstał w części obiektu w której znajdują się urządzenia monitorujące przestrzeń powietrzną. Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń taktyczno – bojowych zrealizowanych na terenie i w obiektach JW w Chruścielu. W ćwiczeniach oprócz strażaków Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli strażacy-ochotnicy z OSP Płoskinia, pracownicy wojskowi oraz cywile obsługujący obiekty i urządzenia kontrolne. Dodatkowo podczas ćwiczeń strażacy sprawdzili poprawność działania systemów bezpieczeństwa /centrala pożarowa/. Zadaniem przybyłych na miejsce pożaru ratowników było wprowadzenie strażaków do pomieszczenia w którym miał miejsce pożar, ugaszenie pozorowanego pożaru, przeszukanie zadymionych pomieszczeń, dodarcie do osób poszkodowanych oraz udzielenie pomocy zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dodatkowo na miejscu pozorowanego pożaru ratowniczy sprawdzili praktycznie możliwość wykorzystania sprzętu ratowniczego, sposób przeprowadzenia ewakuacji przez pracowników jednostki wojskowej oraz przećwiczono zasady prowadzenia łączności na miejscu akcji. W działaniach wykorzystano podnośnik hydrauliczny oraz sprawdzono skuteczność sieci hydrantowej. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem i wyposażeniem w sprzęt ppoż. W ćwiczeniach uczestniczyły trzy pojazdy ratownicze z KP PSP w Braniewie, strażacy WSP oraz strażacy-ochotnicy z Płoskini.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/