Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili cykl szkoleń w zakresie działań realizowanych na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

Ćwiczenia praktyczne, które realizowały wszystkie zmiany służbowe poprzedzone zostały omówieniem zasad bezpiecznego zachowania i pracy ze sprzętem dedykowanym do ratownictwa wodnego.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie ćwiczyli umiejętności posługiwania się sprzętem do ratownictwa wodnego oraz doskonalili techniki wydobywania poszkodowanych, którzy znaleźli się w wodzie na skutek załamania pokrywy lodowej. Zajęcia polegały także na przypomnieniu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy dla osób, które zostały wydobyte z wody. Strażacy przećwiczyli wykorzystanie sań lodowych z udziałem jednego i dwóch ratowników oraz prowadzili działania ratownicze bez użycia sań lodowych wykorzystując drabiny przenośne.

Dodatkowo dzięki sprzyjającej pogodzie rozpoczęto cykl szkoleń, które realizowane były ze sprzętem na placu wewnętrznym JRG PSP.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/