obraz0

W dniach 8-9 lutego br. w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie przeprowadzono szkolenie w zakresie nurkowania pod lodem dla nurków woj. warmińsko–mazurskiego. Zgodnie z przepisami prowadzenie działań ratowniczych i prac podwodnych pod lodem przez nurków wymaga ukończenia przez nich ww. szkolenia.

Szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz praktyczną.  Podczas zajęć teoretycznych nurkowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego nurkowania pod lodem, sprzętem wykorzystywanym w tego typu nurkowaniu, samoratownictwa oraz prowadzenia działań ratowniczych. Część praktyczną szkolenia realizowano na stanowisku ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego nad jeziorem Krzywym. Strażacy w ramach szkolenia wykonali dwa nurkowania pod lodem, podczas których oswajali się z przebywaniem pod wodą w zamkniętej przestrzeni, uczyli się nurkowania w pełnej asekuracji oraz sposobów samoratownictwa pod lodem. W tym roku warunki atmosferyczne były trudne podczas szkolenia, duży mróz i silny wiatr utrudniał znacznie prowadzenie szkolenia, jednakże strażacy dzięki wiedzy zdobytej podczas wykładów wykonali wymagane nurkowania. Na pewna w tym roku dopisał lód na jeziorze, jego grubość przekraczała 20 cm. Szkolenie ukończyło 5 funkcjonariuszy z SGRWN: Olsztyn, Ostróda, Elbląg, Bartoszyce, co przełoży się w przyszłości na podniesienie gotowości operacyjnej grup w okresie zimowym. Kadrę instruktorską szkolenia stanowili: mł. kpt. Mariusz Zakrzewski z KW PSP w Olsztynie, asp. Grzegorz Szostek z KP PSP w Mrągowie, Tekst: mł.kpt. Mariusz Zakrzewski - KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: mł. kpt. Mariusz Zakrzewski (KW PSP w Olsztynie)