18 stycznia br. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego z Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie, odbyła ćwiczenia doskonalące na jeziorze Mamry w miejscowości Trygort.

Scenariusz ćwiczeń zakładał poszukiwania dwóch osób pod którymi załamał się lód. Po wykonaniu i odpowiednim zabezpieczeniu przerębli nurkowie parami schodzili pod lód i przeszukiwali akwen. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie technik nurkowych i prowadzenie akcji ratunkowej w warunkach zimowych. Nurkowanie realizowane było z wykorzystaniem sprzętu łączności przewodowej. Kolejnym elementem ćwiczeń było ćwiczenie procedury związanej z wystąpieniem wypadku nurkowego. W trakcie trwania ćwiczenia omawiano aspekty dotyczące BHP podczas prowadzenia działań ratunkowych na i pod lodem. W ćwiczeniach udział wzięli członkowie SGRWN Węgorzewo oraz strażacy pełniący w tym dniu służbę w podziale bojowym.

Tekst i zdj. st. asp. T. Grunwald