W dniu 8 grudnia 2016r. na terenie Szpitala „OLMEDICA” w Olecku sp. z o. o. odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „GOŁDAP”, które wpisują się w coroczny cykl manewrów na obszarze chronionym. W roku 2016 był to właśnie powiat olecki.

Założeniem ćwiczeń był wybuch pożaru na ostatniej kondygnacji szpitala. Osoba wyznaczona spośród personelu podejmuje ewakuację (dwoje pacjentów w wyniku paniki ucieka na dach szpitala) i  telefonuje na numer alarmowy 998 prosząc o pomoc i podając w  szczegółach co się stało .Na miejsce zdarzenia dyżurny dysponuje w pierwszej kolejności zastępy JRG PSP w Olecku oraz zostaje zaalarmowana SGRW „GOŁDAP”. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „GOŁDAP” z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych przy użyciu technik alpinistycznych (dach szpitala), zapoznanie z występującymi zagrożeniami na terenie obszaru chronionego oraz podniesienie poziomu współpracy pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
W ćwiczeniach brali udział strażacy ze  Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „GOŁDAP”, dwa zastępy z JRG PSP w Olecko oraz przedstawiciele KP PSP Gołdap i Olecko.

 

/tekst: mł.kpt. Michał Herman, zdjęcia: st.kpt. Andrzej Jabłoński/