W ostatnim okresie na terenie powiatu braniewskiego przeprowadzono dwie koncentracje gminne jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu braniewskiego.

Jako obiekty do ćwiczeń wybrano placówkę straży granicznej w Lelkowie oraz obiekt sakralny w Wilczętach. W ćwiczeniach koncentracyjnych uczestniczyli strażacy-ochotnicy z terenu gminy Lelkowo i Wilczęta, wspomagani przez ochotników z OSP Pieniężno oraz ratowników z JRG PSP w Braniewie. Przygotowane ćwiczenia to doskonała forma doskonalenia rzemiosła pożarniczego wykorzystująca w pełni potencjał ratowniczy ochotników.

Oprócz typowych działań ratowniczych w których strażacy pracowali w aparatach powietrznych, skupiono się na skutecznym zbudowaniu zaopatrzenia wodnego odpowiedniego dla obiektów na których realizowano ćwiczenia. Scenariusz ćwiczeń umożliwił taki podział zadań i ról, że każdy zastęp mógł realizować swoje zadania sprawdzając sprawność i możliwości posiadanego sprzętu. Dodatkowo z JRG PSP w Braniewie w ćwiczeniach uczestniczył podnośnik hydrauliczny oraz korzystano z przenośnego działka wodno – pianowego.

Spotkanie strażaków-ochotników to również możliwość przypomnienia zasad i techniki prowadzenia działań ratowniczych wewnątrz pomieszczeń oraz operowania prądami gaśniczymi wody.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/