W dniach 19-27.11.2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Nidzicy  odbyło się szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego. Miało ono na celu przygotowanie druhów pełniących funkcje kierowców w jednostkach OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami, a także do prowadzenia konserwacji i niewielkich napraw.

Kurs zorganizowano przede wszystkim dla jednostek OSP spoza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w których występowały największe potrzeby szkoleniowe w zakresie kierowców. Był on okazją do odświeżenia przez druhów wiadomości w zakresie obsługi sprzętu oraz zapoznania się z zadaniami wykonywanymi przez kierowcę samochodu pożarniczego.

Szkolenie zrealizowano w ramach 28 godzin zajęć lekcyjnych, podczas których kursanci zapoznali się z prawami i obowiązkami kierowcy samochodu pożarniczego, charakterystyką i obsługą oraz bezpiecznym manewrowaniem i ustawianiem samochodów podczas działań ratowniczych. Ponadto tematyka szkolenia obejmowała zasady obsługi technicznej pojazdów, konserwację i eksploatację sprzętu, motopomp, autopomp, hydraulicznych i pneumatycznych narzędzi ratowniczych, sprzętu mechanicznego oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych.

W dniu 27.11.2016 r. odbył się egzamin końcowy. Polegał on na pisemnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego oraz prawidłowym wykonaniu losowo wybranych zadań praktycznych. Jak się okazało większość kursantów dobrze opanowała materiał zawarty w programie szkolenia. Wszyscy pomyślnie zdali egzaminy.

Podsumowując kurs należy zauważyć, że wzięła w nim udział grupa składająca się z aktywnych i zaangażowanych działaczy OSP, którzy od lat czynnie wspierają jednostki Państwowej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych oraz różnego rodzaju przedsięwzięciach z zakresu ochrony przeciwpożarowej organizowanych na terenie powiatu nidzickiego.

Daje to nadzieję, że przeprowadzone szkolenie okaże się dobrą inwestycją w przyszłość i przyczyni się do uzyskiwania coraz lepszych i skuteczniejszych wyników podczas działań ratowniczych.

Kurs ukończyło 12 druhów, w tym 3 z OSP KSRG i 9 z OSP spoza KSRG

Gmina Nidzica                        -4 (Łyna -1, Bolejny -2, Frąknowo-1)

Gmina Janowo                       -2(Janowo-1, Róg-1)                                                 

Gmina Janowiec Kościelny      -2(Janowiec Kościelny-1, Szczepkowo Borowe-1)

Gmina Kozłowo                      -4(Kozłowo-1, Szkotowo-1, Krokowo-2)

 

/Tekst asp.sztab.A.Osowski - oficer prasowy KP PSP w Nidzicy, zdjęcia:sekc.D.Pisarski/