23 listopada 2016 r. w miejscowości Pierkunowo w powiecie giżyckim, na poligonie wojskowym, odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem "MAZURY 2016" dla sił i środków Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego. Jednym z elementów ćwiczeń było zabezpieczenie przemarszu wojsk sojuszniczych w ramach procedury HNS przy wsparciu Wojskowej Straży Pożarnej. Ćwiczące zastępy wchodzą w skład Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej (WMBO) i przeznaczone są do zwalczania pożarów.

Celem ćwiczeń było doskonalenie funkcjonowania wybranych sił i środków pod względem taktycznym oraz organizacyjnym w przypadku zadysponowania do długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych, w szczególności:

  • sprawdzenie możliwości podawania środków gaśniczych z jednoczesnym zasilaniem ze zbiorników naturalnych ;
  • praktyczne wykorzystanie możliwości technicznych pododdziału do ugaszenia pożaru substancji ropopochodnej;
  • ocena stanu technicznego samochodów wchodzących w skład kompanii;
  • sprawdzenie przygotowania ratowników do prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych;
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej całego stanu WMBO;
  • sprawdzenie czasu formowania sił i środków biorących udział w ćwiczeniach .

W ćwiczeniach udział brało 46 ratowników w 10 zastępach Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa.

Równolegle z ćwiczeniami odbyła się narada szkoleniowa z udziałem komendantów powiatowych/miejskich PSP oraz funkcjonariuszy pionu operacyjnego i logistycznego woj. warmińsko-mazurskiego.

W trakcie spotkania przekazano bieżące informacje i zalecenia po naradach wyższego szczebla, dokonano podsumowania przeglądów operacyjno-technicznych.  W naradzie uczestniczyli również Zbigniew Duda i Krzysztof Marciniak z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

/tekst: kpt. Rafał Melnyk, zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Pardo - KW PSP w Olsztynie/