W sobotę, 19 listopada odbył się egzamin dla uczestników szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

W terminie od 8 października do 19 listopada odbywały się zajęcia szkoleniowe realizowane na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Szkolenie oparte na nowych wytycznych programowych ukończyło 19 osób w tym jedna kobieta.

Wśród uczestników szkolenia znaleźli się przedstawiciele jednostek OSP z: Braniewa, Lipowiny, Pieniężna, Plut, Fromborka, Wielkiego Wierzna, Gładysz i Jędrychowa. Większość zajęć realizowano w formie ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem sprzętu, pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami i technikami używania sprzętu pożarniczego, zasadami bhp oraz praktycznymi zmaganiami ratowniczymi.

W Ośrodku Szkolenia PSP w Olsztynie kursanci uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się w komorze dymowej. Przed przejściem komory dymowej przyszli strażacy realizowali próbę wydolności organizmu w sali ćwiczeń.  Zdobyte uprawnienia pozwalają dla młodych adeptów sztuki pożarniczej na udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/