W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Wójtowie, pod Olsztynem przeprowadzone zostały warsztaty ratownicze „WÓJT-16”. Uczestnikami warsztatów byli członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego AB „ŻURAW Olsztyn-Ostróda” COO, oraz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej A1 Nidzica. Warsztaty miały na celu zapoznanie strażaków z zasadami prowadzenia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia katastrof budowlanych.

Warsztaty składały się z dwóch części:Pierwsza część - teoretyczna przeprowadzona w dniu 16 listopada w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie. W tej części zajęcia prowadzili zaproszeni goście. Jako pierwszy wystąpił dr inż. Piotr Bogacz z Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, który przedstawił podstawy konstrukcji budynków, omawiając zagadnienia od fundamentów na konstrukcjach dachowych skończywszy. Dodatkowo podał przykłady nieprawidłowej konstrukcji i przerabiania obiektów budowlanych, wpływających negatywnie na bezpieczeństwo użytkowania obiektów na „z życia wziętych” przykładach. 

Kolejnymi prelegentami tego dnia byli funkcjonariusze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu: bryg. Robert Kłębczyk, kpt. Dariusz Ruchała, mł. kpt. Adam Piętka. Przedstawili Oni m.in. zagadnienia związane z: wykonywaniem dostępu do osób poszkodowanych, taktyki działań poszukiwawczo - ratowniczych, sprzętu ratowniczego, przykładowych akcji z Polski i świata w których uczestniczyli.

Druga część - praktyczna zrealizowana została 17 listopada w 4 obiektach przeznaczonych do wyburzenie, a udostępnionych na potrzeby ćwiczeń dzięki przychylności oddziału GDDKiA w Olsztynie. Na obiektach wyznaczono miejsca do praktycznej realizacji 4 elementów działań ratowniczych: 

1. Przebicia przez stopy i ściany,

2. Stabilizacja stropów,

3. Stabilizacja ścian,

4. Gruzowisko – praca z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń lokacyjnych.

Na pierwszych trzech stanowiskach prowadzącymi byli funkcjonariusze WSSGR z Nowego Sącza, wspierani przez Dowódców i Zastępców Dowódców SGRT ŻURAW Olsztyn-Ostróda i SGPR Nidzica. Na stanowisku 4 tematykę elektronicznej lokalizacji osób zasypanych prowadził Zastępca Dowódcy SGPR Nidzica. Na poszczególnych stanowiskach ratownicy ćwiczyli w 4 mieszanych grupach, utworzonych doraźnie na potrzeby warsztatów ze strażaków z 3 Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, z 3 Komend Miejskiej Powiatowych, na bazie których utworzone są SGRT (JRG 1 Olsztyn i JRG Ostróda) i SGPR (JRG Nidzica). Mieszany skład grupy miał na celu umożliwienie korzystania ze sprzętu znajdującego się na samochodach z poszczególnych JRG, o których najlepszą wiedzę posiadają strażacy z danych jednostek. Dodatkowo podział ten, zapewniał obecność w składzie grupy osób odpowiedzialnych za bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie danego sprzętu, ze względu na jego lepszą znajomość i doświadczenie użytkowania w macierzystej JRG.Grupy rozpoczynały prace jednocześnie na stanowiskach i prowadziły pracę na nim około 2 godzin . Po przerwie następowała zmiana na stanowiskach. Cześć praktyczna trwała 13 godzin, począwszy od rozłożenia obozowiska i przygotowania stanowisk, do zwinięcia ostatniego namiotu.W warsztatach brali udział również członkowie Grupy Ratowniczej PCK w Olsztynie oraz ratownicy OSP Klebark Wielki, dążący do utworzenia Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej A2, wykorzystującej w działaniach psy ratownicze.Warsztaty przybliżyły zasady prowadzenia działań ratowniczych przy katastrofach budowlanych oraz pozwoliły sprawdzić w praktyce teorię przekazaną w pierwszym dniu, wykorzystując sprzęt będący na wyposażeniu SGRT ŻURAW i SGPR Nidzica, z możliwością porównania z wybranym sprzętem ratowniczym znajdującym się na wyposażeniu WSSGR z Nowego Sącza, a wchodzącego w skład wyposażenia grupy USAR Poland.

Opracował: mł. bryg. Daniel Olesiński, koordynator wojewódzki ratownictwa technicznego KWPSP Olsztyn

Foto: mł. bryg. Andrzej Jankowski, mł. bryg. Krzysztof Hołuj