W dniach 28. 10. 2016. – 06. 11. 2016 r. odbył się kolejny kurs szkoleniowy strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kętrzyńskiego. Kurs pn. „Szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP” przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej Komendy.

Na kurs zgłoszono 22 osoby.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo – gaśniczych. W czasie kursu strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z uprawnieniami kierowcy pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, zasad prowadzenia tego typu pojazdów, charakterystyki i budowy strażackich wozów, eksploatacji sprzętu mechanicznego, pneumatycznego i hydraulicznego, w tym pilarki i piły, agregaty prądotwórcze, a także zagadnienia BHP na miejscu akcji ratowniczej.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 28 godzin lekcyjnych.

 

W niedzielę 6 listopada br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.  Do egzaminu przystąpiło łącznie 22 osoby.

W dniu 6 listopada br. Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Szymon Sapieha wręczył świadectwa ukończenia szkolenia absolwentom kursu.

 

W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie st. bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków ochotników do działań ratowniczych. Co jest niezmiernie ważne, gdyż w wielu przypadkach to właśnie strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia i wielokrotnie wykonują samodzielnie coraz bardziej skomplikowane czynności ratownicze. Mało tego to właśnie jednostki OSP stanowią trzon Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, który ma za zadanie ratowanie zagrożonego zdrowia, życia ludzkiego i mienia oraz środowiska. Często więc podczas zdarzeń ma miejsce ścisła współpraca różnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb ratowniczych, a takie ćwiczenia i kursy mają doskonalić przyjęte zasady tej współpracy, wyrównać poziom wyszkolenia i przygotowania ratowników.

 

Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był mł. kpt. Piotr Kimbar.

 

Tekst i zdjęcia: bryg.  Szymon Sapieha