26 października tuż po godz.10.00 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim otrzymał sygnał alarmowy z monitoringu pożarowego zainstalowanego w Muzeum Warmińskim na zamku. Chwilę później odebrał telefoniczne zgłoszenie od pracownika ochrony o pożarze w jednym z pomieszczeń zamkowych.

W taki właśnie sposób rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę międzypowiatowe ćwiczenia komendanta powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim pod kryptonimem „ZAMEK -2016”. Zgodnie z procedurą natychmiast zadysponowane zostały trzy zastępy PSP z lidzbarskiej jednostki ratowniczo – gaśniczej oraz zastęp z OSP Rogóż. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że do pożaru doszło w wyniku wyładowania atmosferycznego i zwarcia w instalacji elektrycznej w pomieszczeniu na drugim piętrze w zachodniej części obiektu. Po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej KDR zastał silne zadymienie w części obiektu, prowadzona była również przez kierownika muzeum ewakuacja zwiedzających i pracowników z zagrożonego obiektu. KDR otrzymał od kierownika obiektu informację o tym, że brakuje jednej osoby, która mogła pozostać w górnych partiach zamku. Dowodzący działaniami przekazał dyżurnemu stanowiska kierowania by dysponował dodatkowe siły i środki. Po kilkunastu minutach na miejscu zdarzenia pojawiły się dwa zastępy PSP z Bartoszyc w tym podnośnik oraz drabina SD – 30 z OSP Lidzbark. By usprawnić działania zastępca dowódcy JRG kierujący działaniami dokonuje podziału terenu akcji na dwa odcinki bojowe. Podnośniki oraz drabina usytuowane zostają od strony zachodniej, w kulminacyjnym momencie podają trzy prądy wody na zagrożone skrzydło dachu. Na drugim odcinku natomiast trwa natarcie wewnętrzne, podawany jest jeden prąd wody, przeszukiwane są pomieszczenia wypełnione dymem w celu odnalezienia zaginionej osoby. Pod nadzorem strażaków pracownicy muzeum prowadzą ewakuację zbiorów znajdujących się w sąsiednich pomieszczeniach. By usprawnić i przyspieszyć ewakuację do pomocy zadysponowano pluton alarmowy żołnierzy z miejscowej jednostki wojskowej. Przebieg ćwiczeń na bieżąco obserwowali i analizowali komendanci powiatowi PSP oraz ich zastępcy  z Lidzbarka Warmińskiego oraz Bartoszyc. Ćwiczenia miały przede wszystkim na celu sprawdzenie dostępu do obiektu  dla samochodów pożarniczych , głownie podnośników i drabin szczególnie pod kątem zasięgu gaśniczego prądów gaśniczych podawanych z nich. Obiekt usytuowany jest w miejscu, gdzie występuje wiele utrudnień terenowych w dojeździe i sprawieniu drabin i podnośników co potwierdziły ćwiczenia. Na bieżąco wskazano dyrekcji Muzeum Warmińskiego utrudnienia jakie występują w obrębie obiektu. Zgodnie z zapowiedzią komendanta powiatowego PSP w Lidzbarku Warm szczegółowe wnioski z ćwiczeń z propozycją  rozwiązań zapewniających właściwe prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie obiektu zostaną  przedstawione kierownictwu Muzeum Warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim.

tekst;  mł. kpt. Tomasz Gowkielewicz    zdjęcia; bryg. Rafał Szymukowicz