W piątek, 14 października strażacy z powiatu braniewskiego przeprowadzili ćwiczenia na obiekcie budynku warzelni zakładu produkcyjnego Browaru Namysłów w Braniewie.

Zmagania ratowników zrealizowano w ramach ćwiczeń Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie pod kryptonimem „Warzelniany zawrót głowy”. 

Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch w obiekcie warzelni, w wyniku którego doszło do pożaru budynku. Częściowo zawalone elementy konstrukcyjne obiektu, silne zadymienie, wąskie przejścia nie utrudniały działań dla obecnych na ćwiczeniach strażaków.

Liczne podgrywki oraz wiele ciekawych wątków realizowanych podczas ćwiczeń okazały się ciekawym sposobem na doskonalenie zawodowe strażaków z państwowej, wojskowej i ochotniczej straży pożarnej. To również forma sprawdzenia zasad, procedur związanych z ewakuacją pracowników browaru, praktycznej pomocy i zaangażowaniu się w ćwiczeniach pracowników wchodzących w skład zakładowej drużyny ratowniczej.

Sprawdzono też umiejętność wykorzystania sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu browaru. W skład drużyny ratowniczej wchodzą pracownicy reprezentujący różne wydziały, którzy angażują się w ćwiczenia ze sprzętem dedykowanym i zakupionym do działań ratowniczych oraz ochrony indywidualnej. Wymiana informacji pomiędzy strażakami a pracownikami browaru skutkowała podczas ćwiczeń zrealizowaniem wszystkich stawianych założeń oraz odnalezieniem osób, które w wyniku pozorowanego wybuchu zostały ranne. Strażacy obecni na miejscu ćwiczeń sprawdzili skuteczność posiadanego sprzętu w tym podnośnika, autodrabiny, pompy dużej wydajności, przenośnych działek wodno – pianowych oraz sprzętu logistycznego związanego ze zbudowaniem tymczasowego punktu pomocy medycznej.

To największe ćwiczenia przeprowadzone na terenie powiatu braniewskiego w bieżącym roku. Zmagania strażaków oraz pracowników browaru oglądali oraz oceniali szefowie straży pożarnej oraz dyrekcja Browaru Namysłów. Miejsce ćwiczeń zostało podzielone na cztery odcinki bojowe, na których wykorzystywano różny specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Na koniec zmagań ratowników odbyło się podsumowanie w obecności kierownictwa KP PSP w Braniewie oraz Dyrekcji Browaru Namysłów. W ćwiczeniach uczestniczyło kilkudziesięciu strażaków oraz 16 pojazdów pożarniczych.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/