Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadziła kolejne szkolenie dedykowane dla strażaków-ochotników z powiatu braniewskiego.

Tym razem szkolenie dotyczyło realizacji zadań z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodzie. W szkoleniu uczestniczyli strażacy reprezentujący jednostki OSP: Gronowo, Wilczęta, Długobór, Żelazna Góra, Lipowina. Łącznie w zajęciach oraz w egzaminie uczestniczyło 19 osób. Strażacy zapoznali się z zasadami usuwania skutków powodzi, sprzętem ratownictwa wodnego, działań ratowniczych na wodzie. Większość zajęć realizowano w formie praktycznych ćwiczeń, które odbywały się w grupach.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/