W sobotę, 24 września strażacy przeprowadzili ćwiczenia na obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze w gm. Braniewo.

Ćwiczenia odbyły się w ramach koncentracji gminnej jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Braniewo oraz przy udziale strażaków wojskowej i ochotniczej straży pożarnej w Braniewie.

Na miejsce ćwiczeń wybrano nowo otwarty budynek Środowiskowego Domu Samopomocy z uwagi na przeznaczenie, charakter oraz lokalizację placówki. Zadaniem strażaków uczestniczących w zmaganiach ratowniczych było dotarcie do źródła pożaru, przeszukanie silnie zadymionych pomieszczeń, odnalezienie i ewakuacja osób poszkodowanych, udzielenie pomocy medycznej. W działaniach wykorzystano również autodrabinę, która stanowi wyposażenie jednostki OSP Lipowina.

Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 30 strażaków z jednostek OSP Gronowo, Lipowina, Żelazna Góra, Braniewo oraz pojazd WSP. Zmagania ratowników obserwowali: Wójt Gminy Braniewo a jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh. Tomasz Sielicki, V-ce Prezez ZOP ZOSP RP dh. Jerzy Welke, dyrekcja i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze, przedstawiciele UG w Braniewie.

Po ćwiczeniach strażacy zapoznali się z układem pomieszczeń w ŚDS oraz mogli skosztować przygotowanego posiłku.  

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/