W dniach 5-16 września br. w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie specjalistyczne dla młodszych nurków oraz część praktyczna kursu specjalistycznego dla nurka kierującego pracami podwodnymi.

Część praktyczną szkolenia realizowano na stanowisku ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego nad jeziorem Krzywym. Szkolenie na stopień młodszego nurka  ukończyło pięciu funkcjonariuszy z SGRW-N: Olsztyn, Elbląg, Ostróda, Bartoszyce. Szkolenie praktyczne nurka kierującego pracami podwodnymi ukończył funkcjonariusz z SGRW-N Mrągowo. Podczas szkolenia z wynikiem pozytywnym ukończył staż instruktorski mł. ogn. Michał Nowicki z KP PSP w Ostródzie.

Szkolenie przeprowadzono na podstawie programów  zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Kandydaci na młodszych nurków zgłębiali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wykonywania prac podwodnych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wykonywania prac podwodnych, ratowania życia, zdrowia i mienia na obszarach wodnych. Uczestnicy zapoznali się ze sprzętem stosowanym w pracach podwodnych i uczyli się jego praktycznego wykorzystania.

Kandydaci na kierujących pracami podwodnymi w praktyce uczyli się kierowania zespołem nurków oraz wykonywania przy ich pomocy prac podwodnych, m.in. prowadzenia poszukiwań, cięcia, uszczelniania i wydobywania na powierzchnię obiektów.

Nowi nurkowie wkrótce zostaną włączeni  w skład osobowy specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego, co wpłynie na podniesienie i wzmocnienie gotowości operacyjnej grup, a tym samym podniesienia bezpieczeństwa na akwenach.

 /tekst i zdjęcia: mł.kpt. Mariusz Zakrzewski - KW PSP w Olsztynie/