We czwartek, 15 września strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego.

Na miejsce ćwiczeń wybrano obszar rzeki Pasłęki w pobliżu elektrowni wodnej w Braniewie. Scenariusz ćwiczeń zakładał zdarzenie komunikacyjne w wyniku którego dwie osoby znalazły się w wodzie. Dodatkowo do wody wpadły beczki z substancjami ropopochodnymi.

Jako pierwsi na miejscu ćwiczeń pojawili się strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie, którzy w zakresie podstawowym ratownictwa wodnego przystąpili do działań. Strażacy z wykorzystaniem jednostki pływającej dotarli do jednej osoby, która znajdowała się na powierzchni wody oraz do beczek z substancjami ropopochodnymi. Dodatkowo zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz udzielono pomocy medycznej dla wydobytej osoby. Ze względu na charakter zdarzenia na miejsce skierowano strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego /SGRW-N/ działającej przy KM PSP w Elblągu. Strażacy po ocenie miejsca zdarzenia przeprowadzili działania ratownicze w zakresie podstawowym (na powierzchni) i specjalistycznym (prace podwodne). W trakcie działań odnaleziona została druga osoba znajdująca się na głębokości około 2 metrów oraz beczki z substancjami ropopochodnymi. Przeprowadzone ćwiczenia to forma doskonalenia zawodowego strażaków oraz współpracy z członkami specjalistycznej grupy ratowniczej.

Ćwiczenia SGRW-N na zbiornikach otwartych przyczyniają się do podniesienia bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, a w razie konieczności członkowie grupy podejmują dziania ratownicze w tym udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/