6 września 2016 roku na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyły się warsztaty ratownicze z zakresu stabilizacji aktywnej. W warsztatach wzięli udział członkowie SGRT Żuraw Olsztyn-Ostróda oraz SGPR Nidzica, do których zadań należy stabilizowanie obiektów w trakcie działań ratowniczych.

Udostępniony do przeprowadzenia warsztatów zestaw demonstracyjny ParaTech firmy Kadimex, składał się z systemu szybkiej stabilizacji, hydraulicznej podpory podnoszącej oraz podpór do stabilizacji aktywnej z różnego rodzaju końcówkami, przedłużkami, łańcuchami i innymi akcesoriami. Warsztaty rozpoczęły się wstępem teoretycznym. Uczestnicy warsztatów na sali wykładowej zapoznani zostali z przykładami zastosowania sprzętu, parametrami, zasadami bezpiecznego użycia, możliwościami rozbudowy zestawu. Dalsza część warsztatów odbywała się na placu Ośrodka Szkolenia KW PSP.

Instruktor  ParaTech dokonał prezentacji sprzętu, przedstawiono sposoby sprawiania oraz całą gamę akcesoriów. Następnie przystąpiono do pracy z udostępnionym sprzętem ratowniczym. Część praktyczną rozpoczęliśmy od stabilizacji pojazdu osobowego przewróconego na bok. Do jego ustabilizowania wykorzystaliśmy początkowo tylko dwie podpory do szybkiej stabilizacji, wyposażone w automat zwijający pas transportowy wchodzący w skład podpory. Wykonana przy użyciu dwóch podpór stabilizacja, spełniała swoje zadanie. Dla poprawienia stabilności przećwiczono również wariant z dwoma podporami szybkiego montażu od strony podwozia i jedną zapartą o łączenie słupka A z podszybiem. Rozwiązanie z zastosowaniem trzech podpór zapewniało szybko i pewną stabilizację, pozwalającą na odcięcie dachu i wykonywanie dostępu do ewentualnych poszkodowanych.Następnie stabilizowano pojazd osobowy na dachu. Tu wykorzystano dwie podpory zaparte o wnękę wlewu paliwa i karoserię, których podstawy spięto pasem transportowym. Wykonanie tej stabilizacji było bardziej czasochłonne (brak tylu możliwych miejsc zaparcia w porównaniu do podwozia), jednak zapieniało również stabilizację z możliwością odcięcia dachu.Następnie przystąpiliśmy do unoszenia autocysterny podporą z siłownikiem hydraulicznym wraz z zastosowaniem jednoczesnej stabilizacji aktywnej dwiema podporami aktywnymi. To założenie zrealizowaliśmy poprzez opasanie cysterny łańcuchem przewieszonym pomiędzy górnymi końcówkami podpór, a między nimi w osi pojazdu wykorzystywaliśmy podporę z siłownikiem hydraulicznym, jako element podnoszący. Całość założenia tj. uniesienie, a następnie opuszczenie tyłu autocysterny udało się sprawnie zrealizować.Następnie przedstawiony został przykład zastosowania podpory w wykopie oraz częściowo złożono podporę typu Flying Raker, przeznaczoną do podpierania ścian pionowych.Generalnie system do stabilizacji i podpory aktywne stanowią rozwiązania ratownicze „szybkiego sprawiania” i zostały  odebrane pozytywnie. Możliwość praktycznego sprawiania sprzętu oraz jego obsługi, pozwoliła na nabranie przekonania do sprzętu i zaowocowała wyciągnięciem wniosków dotyczących możliwości jego użycia. Ćwiczenia oraz warsztaty ratownicze dotychczas organizowane dla SGRT Żuraw wskazują na konieczność doposażenia grupy w system podpór aktywnych, szczególnie przydatnych podczas katastrof budowlanych, zawałów ziemnych, czy wypadków w komunikacji drogowej. Bardzo dobrze odebrane zostały również podpory do szybkiej stabilizacji, które zaskakiwały szybkością rozstawiania i stabilnością auta osobowego, jaką były w stanie zapewnić. Mam nadzieję, że możliwość zastosowania powyższego sprzętu na rzeczywistych obiektach, wzbogaciła uczestników o nowe doświadczenia oraz była inspiracją i poszerzeniem horyzontów ratowniczych. 
/opracowanie: mł. bryg. D. Olesiński - wojewódzki koordynator ratownictwa technicznego KW PSP w Olsztynie/