19 sierpnia w Giżycku na jeziorze Niegocin, w ramach propagowania bezpiecznych zachowań i zapobiegania wypadkom na akwenach, odbyły się ćwiczenia strażackie z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar na pokładzie jachtu motorowego pływającego po jeziorze.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że w odległości około 80 metrów od brzegu, w trudnych warunkach atmosferycznych doszło do zdarzenia jachtu żaglowego i statku motorowego, co skutkowało pożarem łodzi motorowej, na której przebywało 10 osób. W wyniku zdarzenia ucierpiały także osoby spoza łodzi w związku z czym sytuacja wymagała zaangażowania znacznych sił i środków.

Zadania poszczególnych służb:
Działania strażaków (z KP PSP w: Giżycku, Węgorzewie i Mrągowie oraz OSP w Wydminach i w Miłkach):
1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i przygotowanie ratowników do prowadzenia działań w trudnych warunkach atmosferycznych.
2. Rozpoznanie miejsca zdarzenia i zagrożeń.
3. Działania gaśnicze za pomocą działka wodno-pianowego z łodzi ratowniczej.
4. Ewakuacja osób na łodzie ratownicze, transport do brzegu i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp).
5. Ugaszenie łodzi.
6. Wprowadzenie do wody nurków w celu przeszukania dna pod łodzią, odnalezienie osób poszkodowanych, ewakuacja na powierzchnię, przekazanie na łódź, udzielenie kpp.
7. Przeszukanie łodzi i odholowanie do brzegu.

Działania MOPR:
1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
2. Ewakuacja osób i przewiezienie na brzeg.
3. Udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Zastęp ratownictwa medycznego:
1. Udzielanie pomocy medycznej.
2. Koordynacja medycznych działań ratunkowych.
3. Przewóz poszkodowanych do szpitala.

Działania policji:
1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
2. Ewakuacja poszkodowanych znajdujących się w wodzie.
3. Identyfikacja poszkodowanych i przekazywanie informacji rodzinom.
4. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ćwiczenia obserwowali: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Hołubowicz.

Po zakończonych ćwiczeniach odbyła się prezentacja sprzętu ratownictwa wodnego, w tym samochodu ratownictwa wodnego oraz łodzi ratowniczych.

/tekst na podstawie scenariusza ćwiczeń: bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, zdjęcia mł. bryg. Jarosław Skalski/