W dniu 29 lipca br. w Elblągu, odbyły się warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Inicjatorem i organizatorem warsztatów była Komenda Miejska PSP w Elblągu, kierowana przez kpt. Łukasza Kochana - Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu.

Warsztaty zostały zrealizowane w oparciu o Program szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, który 3 grudnia 2015 r. zatwierdził Komendant Główny PSP.

W roli prowadzących wystąpili wykwalifikowani instruktorzy CFBT (Compartment Fire Behaviour Training), tj. mł.bryg. Szymon Kokot-Góra (wykładowca w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie; współautor ww. programu szkolenia) oraz kpt. Dariusz Olcen (Zastępca Dowódcy Zmiany w JRG nr 1 w Elblągu)oraz druh dr Witold Nocoń (OSP Przyszowice).

 

Warsztaty zrealizowano w 4 etapach:

  1. I.      Szkolenie teoretyczne

            Tematyka dotycząca pożarów wewnętrznych została przybliżony uczestnikom warsztatów na wykładzie, który poprowadził mł.bryg. Szymon Kokot-Góra. W interesujący sposób zostały omówione zagadnienia związane z rozwojem i rozprzestrzenianiem się pożaru, wyborem odpowiedniej formy działań taktycznych oraz techniki  gaszenia. Przekazana została również wiedza w zakresie wentylacji pożarowej, „czytania”dymu, chłodzenia gazów pożarowych, czy dotycząca takich zjawisk, jak: piroliza, rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni i zapalenie gazów pożarowych. Dużo uwagi poświęcono zachowaniu przez strażaków bezpieczeństwa i higieny pracy,w tym ochrony przed czynnikami chorobo- i rakotwórczymi. Zajęcia odbyły się w sali szkoleniowej znajdującej się w JRG nr 2 w Elblągu.

  1. II.    Modelowanie zjawisk pożarowych

            Instruktorzy przeprowadzili pokaz z wykorzystaniem drewnianych modeli domków
(tzw. domek z daszkiem i duży domek), gdzie kontrolując przebiegu pożaru sami kreowali jego rozwój między innymi w celu przedstawienia takich zjawisk jak flashover oraz backdraft.

III.  Techniki podawania prądów wody – ćwiczenia praktyczne

            W dalszej części szkolenia instruktorzy omówili i zaprezentowali techniki operowania prądami gaśniczymi tj.: pulsowanie, malowanie, ołówkowanie, omiatanie. Następnie,
z wykorzystaniem drzwi treningowych (tj. atrapy drzwi wejściowych), instruktorzy zademonstrowali całą procedurę wchodzenia do pomieszczenia już w połączeniu
z technikami operowania prądami gaśniczymi. Szczególną uwagę poświęcono współpracy
w rocie podczas wprowadzania i wycofywania linii gaśniczych.

IV. Ćwiczenia praktyczne w komorze ogniowej

            Część praktyczną przeprowadzono na stanowisku do ćwiczeń, tj. na trenażerze ogniowym (zbudowanym własnym staraniem elbląskich strażaków), składającym się z 4 zestawionych ze sobą kontenerów, z których jeden posiada wydzieloną komorę ogniową. Stanowisko posadowiono na terenie przy ul.Łęczyckiej, gdzie planowane jest wybudowanie nowej siedziby tut. komendy wraz ze strażnicą jednostki ratowniczo-gaśniczej.

            Uczestnicy warsztatów, zabezpieczeni w ubrania specjalne i aparaty ochrony układu oddechowego, obserwowali rozwój pożaru w zamkniętym kontenerze, wykorzystując również kamerę termowizyjną. Następnie, pod okiem instruktora, każdy ćwiczący miał możliwość wypróbować poszczególne techniki operowania prądami na „żywy” ogień.

Ćwiczenia zakończyła demonstracja natarcia na pożar z aktywnym wycofaniem się
z zabezpieczeniem drogi  odwrotu, zaprezentowana przez mł. bryg Szymona Kokota-Górę oraz kpt. Dariusza Olcena.

            Na koniec warsztatów dokonano krótkiego podsumowania wspólnych zmagań
z ogniem.

            Należy zaznaczyć, że dla mł.bryg Szymona Kokota-Góry były to ostatnie warsztaty, przeprowadzone w ramach służby w PSP. Z początkiem września b.r. rozpoczyna on bowiem pracę jako strażak w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, w ośrodku naukowo-badawczym w Genewie, na granicy Szwajcarii i Francji, gdzie będzie dowódcą zmiany. 

tekst: st. bryg. Mariusz Kołecki

zdjęcia: sekc. Dawid Rogożyński